WIĘCEJ

O firmie Dromo.

Dromo od 1988 roku związane jest z Wielkopolską. Wysoką jakość usług traktujemy jako standard. Oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie branży drogowo-mostowej oraz generalnego wykonawstwa budowlanego jesteśmy w stanie sprostać najwyższym wymaganiom, ponieważ kiedy coś robimy, robimy to perfekcyjnie.

Wysoka jakość.

Kompleksowe rozwiązania.

Perfekcjonizm.

Dane:

NIP 777-00-04-003 / REGON 001286910
Sąd Rejonowy w Poznaniu:
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000115601
Konto bankowe: BGŻ 63 2030 0045 1110 0000 0182 3250
Kapitał zakładowy 630 800 PLN